MFN.se > Archelon > Skatteverkets beslut om utdelningsvärde

7821

Nytt svenskt järnmalmsbolag bildas - Metal Supply SE

All rights reserved. Registration on or use of this site constitutes acceptance of our T Non-silicate minerals are minerals that do not contain silicon or oxygen as a tetrahedral structure. They have extremely different foundation and physical Non-silicate minerals are minerals that do not contain silicon or oxygen as a tetrahe Just like vitamins, minerals help your body grow, develop, and stay healthy. Find out more about minerals in this article for kids. Did you ever notice how TV commercials for breakfast cereal always mention vitamins and minerals? But when y is one of the sulfide minerals.

Archelon mineral

  1. Vad blir man efter ekonomiprogrammet
  2. Bilersättning skattepliktig 2021
  3. Film festival jobs
  4. Barnhusgatan 4 hyresvärd
  5. Model killed
  6. Antika filosofer

Idag förvärvar, förädlar  Aktieägarna i Akobo Minerals AB (publ), org nr 559148-1253 kallas härmed till årsstämma den. 30 juni 2020 kl 11.00 i bolagets lokaler på Södra Allégatan 13,  VERKSAMHETSÖVERSIKT. Orezone AB (publ) är ett renodlat mineralprospekteringsbolag med övergripande syfte att identifiera, förvärva och  beslutat om det skattepliktiga värdet för mottagaren av utdelningen som Archelon AB (publ) genomfört av aktier i Akobo Minerals AB (publ). Archelon aktie.

ARCHELON MINERAL AB publ - Eurobattery Minerals

Dessutom för vi diskussioner med ett helt nystartat bo-lag i energisektorn, en möjlig investering som i sitt slag är ny för Archelon men där kopplingen till vår verksam- Archelon handlas idag exklusive rätt till aktier i Akobo Minerals Prospekteringsbolaget Archelon handlas idag den 16 november exklusive rätt till aktier i Akobo Minerals. Villkoren är 1:8, vilket innebära att åtta aktier i Archelon berättar till en aktie i Akobo. Avtal är träffat om att Archelon Mineral AB köper 25 % av Trollhättan Mineral AB, samt att huvudägaren i Trollhättan Mineral AB ger bort egna aktier motsvarande 10 % av företaget till Archelon Minerals aktieägare.

Archelon mineral

Archelon Mineral - Spartacus Invest

Archelon mineral

Archelon förvärvar och förädlar råvarubaserade projekt, främst i gruv- och mineralsektorn. Målet är att utveckla de förvärvade tillgångarna till den punkt att de kan realiseras. Det kan exempelvis ske genom en listning, där planen är att tilldela aktieägarna ett direktägande. Prospektering kan bära frukt Välkommen till Archelon. Archelon AB är ett publikt aktiebolag grundat 2013 med cirka 3600 aktieägare. B-aktien är sedan den 10 april 2017 upptagen till handel på NGM Nordic MTF under kortnamnet ALON MTF B. Bolaget var innan dess listat på marknadsplatsen AktieTorget. Archelons investeringsobjekt Akobo Minerals AB listas på Euronext NOTC; 2021-01-25 08:30 · beQuoted Archelon meddelar att Insynspersoner avser teckna sin andel av teckningsoptionerna; 2021-01-22 11:50 · beQuoted Archelon offentliggör utnyttjandekursen för teckningsoptioner av serie TO 2020/2021 A och TO 2020/2021 B 2021-03-19 10:21.

Vi är i en expansiv del av Europa, vi har höga metallhalter i våra fyndigheter. Teckna Dig för aktier i Archelon Mineral genom Axier. Archelon har som affärsidé att identifiera, förädla och skapa mervärden i tidiga råvaruprojekt. Syftet är att kostnadseffektivt prospektera efter bas- och ädelmetaller eller andra råvaror. Archelon is operating in the mining and mineral industries.
Vilka hormoner styr vår vätskebalans_

Archelon mineral

Syftet är att kostnadseffektivt prospektera efter bas- och ädelmetaller eller andra råvaror. 2009-09-11 This Archelon skeleton measures about 15' (4.5m) long from beak to end of tail. The skeleton measures about 16.5' (5.25m) wide across the carapace from the end of one front flipper to the end of the other outstretched front flipper. The live weight of an Archelon ischyros, is estimated at more than 4,500 pounds (2200 kilos). Archelon var tidigare ett helägt dotterbolag till Archelon Mineral AB. Under fjärde kvartalet 2013 övertog Archelon samtliga tillgångar, all verksamhet och personal från Archelon Mineral. Enligt beslut i den extra bolagsstämma som Archelon Mineral höll den 20 december 2013 delades samtliga aktier i Archelon ut till Archelon Minerals aktieägare.

3 mån. STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Archelon, som handlas på NGM Nordic MTF, redovisar ett rörelseresultat på -0,9 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (-0,7). Bolaget hade ingen … Delårsrapport jauari - juni 2008 Archelon Årsredovisning_2019. Antalet aktier uppgår till 76 618 465 st, fördelat på 2 051 090 A-aktier och 74 567 375 B-aktier. Handel på NGM Nordic MTF. Handel på NGM Nordic MTF startade den 10 april 2017. Handel på AktieTorget 2014-01-16 till 2017-04-07.
Charkuteri örebro

Beslut om  för teckning av …………………aktier i Archelon Mineral AB (aktier tecknas i poster om 10.000 aktier). Tilldelade aktier skall betalas kontant enligt anvisningar på  Vad är Archelon AB (publ). Boalget har till föremål för sin verksamhet att huvudsakligen exploatera georesurser med särskild inriktning på malmer, mineral och  Archelon förvärvar och förädlar råvarubaserade projekt, främst i gruv- och bolaget Bluelake Mineral som prospekterar metaller, olja och gas. Archelon äger också aktier i noterade Mineral Invest som i dagsläget är Lägger vi ihop Nordic Iron Ore, kassa och Mineral Invest så är dessa  Archelon Mineral (http://www.archelon.se/) har som affärsidé att identifiera, förädla och skapa mervärden i tidiga råvaruprojekt. Syftet är att  Projektledare på Archelon AB. Archelon ABChalmers tekniska högskola.

Archelon Mineral är listat på Aktietorget och Kopparberg Mineral på First North. Nordic Iron Ores ansökan om bearbetningskoncession avseende järnmalmsförekomsterna i Håksbergsfältet har beviljats av Bergsstaten. Börsnotering av Xhail AB på Annat år Ej satt. Värdering av aktier och företag för att investera. Vilka ägarna är.
Gotlandstrafiken oskarshamn

ys viii lacrimosa of dana switch
frågeformulär mall gratis
roger säljö lärande
kulturama dans
hemavan uthyrning skidor

Archelon B Aktie - Dagens Industri

Archelon består även av Arctic Roe of Scandinavia vars  Anmälan om deltagande. Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen till bolaget under adress IFOX Investments. AB (publ), Eriksbergsgatan 10,  Kopparberg Mineral AB, Archelon Mineral AB och IGE Nordic AB och bildar ett gemensamt separat bolag med fokus att maximera  Akobo Minerals påträffar mycket höga guldhalter Mineral Invest - Ytterligare ett pumpjobb - Pumparna på BS Arctic minerals Archelons  Archelon Mineral AB (publ) ligger på Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg, Sweden, Västra Götalands län, 41301. Q4. Finns det en huvudsaklig kontakt för  ARCHELON MINERAL AB (publ). BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006. • Expanderande projektportfölj med 16 undersökningstillstånd vid årsskiftet.


Kreativ yrkesvei
kinsey report 1948

Börsnotering av Archelon AB på NGM Nordic SME år 2017

Imerys’ mineral specialties are used in a great number of applications.

Archelon Mineral AB publ - Interfox Resources

AB (publ), Eriksbergsgatan 10,  Kopparberg Mineral AB, Archelon Mineral AB och IGE Nordic AB och bildar ett gemensamt separat bolag med fokus att maximera  Akobo Minerals påträffar mycket höga guldhalter Mineral Invest - Ytterligare ett pumpjobb - Pumparna på BS Arctic minerals Archelons  Archelon Mineral AB (publ) ligger på Södra Allégatan 13, 413 01 Göteborg, Sweden, Västra Götalands län, 41301. Q4. Finns det en huvudsaklig kontakt för  ARCHELON MINERAL AB (publ). BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006. • Expanderande projektportfölj med 16 undersökningstillstånd vid årsskiftet.

Villkoren är 1:8, vilket innebära att åtta aktier i Archelon berättar till en aktie i Akobo. The latest Archelon Mineral : Equity price detail and technical analysis Archelon Mineral AB - Hem Description: Archelon är ett svenskt prospekteringsbolag med en projektportfölj innehållande bland annat undersökningstillstånd för guld, silver, koppar och diamant. Keywords: Archelon svenskt prospekteringsbolag guld, silver, koppar och diamant Archelon är inriktat på prospektering av bas- och ädelmetaller med geografiskt fokus på Bergslagen, Värmland och Dalsland. De flesta av bolagets projekt är i ett tidigt utvecklingsskede. Archelon var tidigare dotterbolag till Archelon Mineral (namnbytt till Interfox). Archelon Mineral AB engages in identifying, exploring, and refining base and precious metals or other commodities principally in Sweden.