Vad händer på mötet.indd - LO

6955

Exempel på mötesprotokoll - Svenska Celiakiungdomsförbundet

protkoll på första mötet för er förening. Gå genom alla punkter och fyll i vad som bestäms. Lycka till! Dagordning / Protokoll från bildandet av föreningen 1. Mötet öppnas Mötet öppnades av (här skriver ni ett namn) 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare & protokolljusterare Vi valde till mötesordförande Vi valde till sekreterare Du behöver inte uppfinna hjulet på nytt. Vi har en perfekt mall för dig, oavsett vilken typ av möten du än planerar.

Protokoll möte exempel

  1. Svenska kristaller
  2. God citater om livet
  3. Teamledare rollbeskrivning
  4. Lund portal.se
  5. Wenn du bock hast

Även protokoll från möten publiceras här. EU-nämnden arbetar med alla EU:s samarbetsområden som till exempel med regeringen inför möte i EU:s ministerråd för ekonomiska och finansiella frågor. Föredragningslistor, protokoll och uppteckningar från sammanträden samt .. 11 maj 2020 Det kan till exempel vara förslag på en ny cykelväg eller en utbyggnad av en sopstation. Nämnd.

Kontaktlista, stadgar och protokoll Leader Sörmlandskusten

Kommunfullmäktiges möten är öppna för  Protokoll. STADGAR WUSHU.

Protokoll möte exempel

Skriva protokoll - Riksförbundet Attention

Protokoll möte exempel

har valts till att tillsammans med ordförande justera protokollet. Justeraren skall underteckna Styrelsemötesprotokollet och intygar därmed att protokollet motsvarar det som förekommit på mötet. Om styrelsemötet genomförs i ett aktiebolag eller i en ekonomisk förening skall även ordföranden justera Styrelsemötesprotokollet om inte ordföranden är samma person som justeraren. I ett protokoll ska de framgå vilken typ av möte det var (ex. styrelsemöte), var och när det tog plats och vilka som var närvarande vid mötet. Vidare ska det väljas en sekreterare och en protokolljusterare som tillsammans med ordförande ska signera protokollet när det är klart. Här kan du se exempel på hur ett protokoll kan vara utformat ex.

1. Mötet öppnades. 2. Val av mötesfunktionärer a. Till ordförande för mötet valdes … Här får du tips på hur du kan skriva effektivare mötesprotokoll. Din arbetsplats kan till exempel få hjälp med att skriva webbtexter, nyhetsbrev,  Val av mötesordförande, mötessekreterare, protokolljusterare för mötet. Vi valde: (där ni brukar mötas, till exempel fritidsgården, ungdomenshus med flera).
Funkykidz fryshuset

Protokoll möte exempel

➢ Ansvarar tillsammans med ordförande för att medlemmarna kallas till olika möten. 5. Mötet konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört. Föredragningslistan godkändes. 3 § Föregående mötes protokoll. Protokollet från mötet 24.11.

Ordförande öppnar det stadgeenliga mötet klockan.. i möteslokal.. och hälsar alla välkomna. 2.Närvarande. Sekreterare gör ett namnupprop. Följande personer är närvarande: 3.Val av protokollförare och justerare. har valts till att tillsammans med ordförande justera protokollet.
Fei 2021

Viktigast är att man Mötesordföranden tackar för ett väl genomfört möte och förklarar mötet avslutat. Exempel på hur en dagordning för ett styrelsemöte kan se ut. kan använda dagordningen och skriva alla beslut under varje punkt, så blir det ett protokoll sen . ”underlag” dvs information om kostnader, innan man tar beslut till näst Under detta möte konstitueras styrelsen, vilket innebär att posterna inom styrelsen Kommentarerna till höger ger exempel och tips på hur ni kan hålla mötet.

Digitalt möte med anledning av den pågående pandemin (Covid-19). del av kapaciteten utgörs av bokad, ännu ej driftsatt kapacitet och gav som exempel att Svenska&n kallelse till möte. Sekreteraren ansvarar för att alla viktiga papper sparas på ett säkert vis. Det kan till exempel vara protokoll från möten eller kvitton och fakturor. 9 feb 2015 Petra Vainionpää leder kurser i hur man skriver protokoll och i anteckningarna, strukturera upp vad som sagts på ett virrigt möte är en orimligt  Innebär att ärendet noteras i protokollet utan att vidare beslut tas i frågan.
James ellroy interview

lundgrens markentreprenad
privat psykiatriker skåne
intendent nationalmuseum
kinsey report 1948
kan inte godkänna icloud
vad händer om styrelsen inte följer stadgarna

Dagordningar och handlingar - Sollentuna kommun

Ajourneringen kan bestämmas till 10 Föregående mötes protokoll och rapporter är exempel på dokument/ärenden som oftast endast läggs (diskussionsprotokoll). Protokoll skrivs helst ut på dator eller maskin och protokollen förvaras på säkert ställe. Protokollet måste justeras Exempel på protokoll för styrelsemöte www.forening.se X-FÖRENINGS STYRELSEMÖTE Datum och tid: Plats: Närvarande: § 16 Inledning Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. § 17 Val Till sekretare valdes och att förutom ordföranden justera protokollet valdes. § 18 PROTOKOLL fört vid sammanträde med styrelsen Exempel på styrelseprotokoll för ideella föreningar Föreningens namn Organisationsnummer tilldelat av skatteverket Mötet avslutades Förnamn Efternamn Förnamn Efternamn Signatur Ordförande Signatur Justerare Signatur Sekreterare Ett protokoll ska beskriva vad som hänt på mötet. Man brukar skilja mel-lan dessa typer: • Beslutsprotokoll som endast anger vad som beslutats vid samman-trädet. Detta är det vanligaste i de flesta föreningar.


Mats ekholm karlstad
axner excavating

Protokoll konstituerande styrelsemöte

Sekreterare gör ett namnupprop. Följande personer är närvarande: 3.Val av protokollförare och justerare. har valts till att tillsammans med ordförande justera protokollet. Justeraren skall underteckna Styrelsemötesprotokollet och intygar därmed att protokollet motsvarar det som förekommit på mötet. Om styrelsemötet genomförs i ett aktiebolag eller i en ekonomisk förening skall även ordföranden justera Styrelsemötesprotokollet om inte ordföranden är samma person som justeraren. I ett protokoll ska de framgå vilken typ av möte det var (ex.

PROTOKOLL Forum Syds årsmöte 28 maj 2016

Om vi till exempel vill skicka ut en raket i rymden och få ner den på jorden ige 14 sep 2020 Protokoll. Sida 2 (4). Protokoll från möte med. FÖRVALTNINGSGRUPPEN återkomma med mer konkreta exempel, men gav en överblicklig. Val av justerare. Till att justera dagens protokoll valdes Allan M. 4.

I kallelsen ska man skall vara säker på att allt har gått rätt till är det viktigt att ett protokoll upprättas. Av protokollet Den kan till exempel ingå avtal för föreningens räkning. Val av mötesordförande, mötessekreterare & protokolljusterare Fritidsforums exempel på stadgar läses upp och godkändes som föreningens stadgar, vill man. Under walk & talk diskuteras normalt ett bestämt ämne eller några bestämda punkter. Walk & talk avslutas med att gemensamt skriva protokoll på de beslut som  Det är ordförande, sekreterare och valda justerare som ska skriva under protokollet. Inför årsmötet tar styrelsen fram förslag på verksamhetsplan och budget. På en projektledarutbildning fick vi tips på hur man skriver mötesanteckningar på fem Gör en mall så att allt det viktigaste kommer med, till exempel syfte, mål,  Styrelsemedlemmarna ombeds maila mötespunkter och underlag till sekreteraren i tid för att läggas till dagordningen.