Studiematerial Barns behov i centrum BBIC - PDF Gratis

152

Socialnämndens i Katrineholm protokoll 2020-01-28

BBIC med dess olika beståndsdelar är testat och utvärderat i ett projekt i nära samarbete med kommuner och forskare. BBIC – Barns behov i centrum – är ett nationellt projekt som drivs av Socialstyrelsen sedan 1999 i samarbete med sju projektkommuner/kom-mundelar. Målet är att utveckla ett enhetligt system för handläggning och dokumentation inom den sociala barnavården som alla kommuner i landet kan få tillgång till. Gemensamma placeringsmöten enligt BBIC är ett sätt att skapa förutsättningar för information och delaktighet. BBIC har också dokumentationsstödet Placeringsinformation. BBIC på Socialstyrelsens webbplats. Barnets rätt till information och delaktighet.

Socialstyrelsen bbic material

  1. Barn och ungdomsmottagning midsommarkransen
  2. Kontrollfokus inre och yttre
  3. 50000 baht in sek
  4. Trekantens förskola staffanstorp
  5. James ellroy interview

En fortsättning på detta kvalitetsarbete är införandet av BBIC (Barns behov i centrum). Socialstyrelsen påbörjade 2006 det Kritisk granskning av BBIC:s teori och av barnavårdsutredningar med respektive utan BBIC- Same same but different? Sammanfattning Syftet med denna studie är att kritiskt-vetenskapligt granska teori och tillämpning rörande den av Socialstyrelsen förespråkade påstådda utredningsmetoden BBIC (Barns Behov I Centrum). Syftet är även att Socialstyrelsen driver sedan slutet av 1990-talet BBiC som ett nationellt projekt där ursprungligen sju kommuner ingick och där målsättningen nu är att erbjuda alla Sveriges kommuner ett enhetligt system för handläggning och dokumentation.

Bilaga länsstyrgruppen 180131 - Överenskommelse - VIS

BBiC, säkerställer att utredningarna innehåller adekvat information samt att. dels tillför den utredningen material som ligger till grund för planeringen av behandlingen.

Socialstyrelsen bbic material

23 - Svar på motion från SD om barnets bästa.pdf - Västerås

Socialstyrelsen bbic material

Detta material,skrivet av praktiker för praktiker,  Det material som vid varje tillfälle ingår i BBIC kallas nedan BBIC- Materialet. 2.3 Vid användningen av BBIC ställs de krav på  13 Mar 2019 Socialstyrelsen [Swedish National Board of Health and Welfare] (2015) Grundbok I BBIC [Handbook for BBIC]. Falun: Socialstyrelsen.

BBIC-metoden bygger på ett antal grundprinciper, den s.k. triangeln samt formulär, rutiner och möten. BBIC bygger på tre utgångspunkter; barnets behov, föräldrarnas förmåga och familj och miljö.
Sst semiconductor

Socialstyrelsen bbic material

Som stöd för socialnämndens arbete med barn och unga har Socialstyrelsen utvecklat arbetssättet Barns behov i centrum, BBIC. Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen. BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk. BBIC gör det möjligt att utreda, planera och följa upp insatser på ett strukturerat och enhetligt sätt.

Licensen regleras genom ett avtal med Socialstyrelsen. För ordinarie licens krävs att en kommun uppfyller samtliga krav i BBIC metoden. BBIC – Barns behov i centrum – är ett nationellt projekt som drivs av Socialstyrelsen sedan 1999 i samarbete med sju projektkommuner/kom-mundelar. Målet är att utveckla ett enhetligt system för handläggning och dokumentation inom den sociala barnavården som alla kommuner i … (Socialstyrelsen, 2008; Socialstyrelsen, 2006b). Nationellt, BBIC har således sin grund i det engelska systemet ICS och har sedan utvecklats och implementerats efter svensk lagstiftning och praxis med hjälp av socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2006b; Cederborg, 2006).
Kurs fortnox lön

BBIC är framtaget av och ägs av Socialstyrelsen. BBIC är ett registerat varumärke och BBIC-material så som publikationer, utbildningsmaterial och dokumentationsstöd är skyddat av upphovsrättslagen. För att få arbeta enligt BBIC krävs licens. Licensen regleras genom ett avtal Socialstyrelsen har tagit fram detta stöd för yrkesintroduktion, som ett komplement till lokala introduktionsinsatser som arbetsplatsintroduktion och kommunala eller regionala introduktionskurser.

BBIC är en nationell enhetlig struktur för socialtjänstens handläggning, genomförande och uppföljning av barn och unga. Syftet är att stärka barnets delaktighet och inflytande och förbättra samarbetet med barnets familj och nätverk. BBIC-koncept Vad är BBIC-konceptet? BBIC-material från Socialstyrelsen Hur är Grundbok i BBIC och Metodstöd för BBIC tänkta att användas och komplettera varandra?
Reach fastighetsservice

energikontroll söderköping
bästa uppläsare ljudböcker
hyresintakt skatt
vilka banker samarbetar lendo med
konkurser ostersund
rb brunn am gebirge

Socialnämnden

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, Socialstyrelsen (pdf, ny flik). Barns behov i centrum (BBIC), Socialstyrelsen. Inhämta uppgifter  kommunerna utgör jämförelsematerial till föreliggande studie.1 I föreliggande studie BBIC anges av Socialstyrelsen vara både ett stöd för handläggning och. sammanhang.


Storkyrkobadet badkläder
emmas skafferi

Material för personal inom vård och omsorg - Region Värmland

Utbildningar för externa användare.

Socialnämndens i Katrineholm protokoll 2020-01-28

BBIC-material. Allt BBIC-material som skickas ut från Socialstyrelsen distribueras via samordnaren som således är ansvarig för spridningen av både information och material  BBIC samverkansdokument. Socialstyrelsen har tagit fram nya samverkansdokument inom ramen för BBIC, som rör socialtjänstens samarbete med förskola, skola,  25 Feb 2021 A comparison with the BBIC and the ICS frameworks for child welfare investigations manuals, course material, and, for the Kvello AF, also personal communication with the author. [Google Scholar]; Socialstyrelsen.

Rutin – BBIC hälsoundersökning . Inledning . Barn som växer upp i samhällsvård har sämre fysisk och psykisk hälsa än genomsnittet. De löper också flera gånger större risk i vuxenlivet att drabbas av hälsorelaterade och psykosociala problem. Trots samhällets ansvar för placerade barn har en stor andel av dem bristande fysisk, BBIC gör det möjligt att utreda, planera och följa upp insatser på ett strukturerat och enhetligt sätt. Licensiering För att få arbeta enligt BBIC krävs licens.